Vi har lengst tradisjon for seterkurs i Norge

På Gammelsetra i Grøvudalen ble det første seterkurset arrangert allerede i 1972, og i 42 år på rad har det vært holdt årlige kurs i seterstell med inntil tre kurs pr sommer. Kursa arrangeres i samarbeid med Nordmøre Ungdomslag.

Seterkursa tar for seg både de praktiske og teoretiske sider ved seterdrift. Du får ta del i det daglige arbeidet, og lærer prosesser og teknikker knytta til produksjon av brunost, stjørost, saupost, gubb, smør og rømme. Stell av dyra, melking, separering, vask, renhold og deltakelse i forefallende arbeid på setra inngår også i opplegget. Deltakerne får grundig innføring i lokal og nasjonal setertradisjon og bakgrunn for setedrifta. En rekke teoretiske emner knyttet til framstilling av seterprodukter og husdyrhold vil også bli berørt.

Kurset varer fra søndag kveld til lørdag. Kursdeltakerne innlosjeres på stabburet ved KNT`s hytte, Grøvudalshytta. Alle måltida er på setra. Overnatting og mat er innregna i kursavgifta.

Kursa har ei nedre aldersgrense på 14 år, og det er ingen aldersgrense oppover. Vi har hatt mange besteforeldre på kurs! Foreldre som kommer på kurs må gjerne ta med seg barn.

Prisen er 4800,- for voksne og 3800,- for studenter.

Setra ligger ca en og en halv times gange fra bilvei. Ta av på Gjøra og kjør så langt veien rekker (forbi Røymo til Hallen) Fra Sunndalsøra til Gjøra er det 32 km og fra Oppdal til Gjøra er det 38 km (rv. 70).

Vi kan ogå arrangere kortere kurs, eksempel over en helg til grupper som er interessert i spesialtilpasset opplegg.

Kurs
Se informasjon om årets kurs

Nyheter

Kjære vener! Det er folk å finne på setra frå laurdag 1. juli, medan kyrne tek turen til fjells på måndag 3. juli. Vi gler oss veldig til ny setersesong! Velkomen!

2017-06-28 20:58:57-Eli Bæverfjord Rye

Grøvuhelga arrangeres tradisjonen tru også i år, nærare bestemt 21. - 23. juli 2016. Alle arrangement er gratis, og alle er velkomne!

2017-01-29 21:39:57-Eli Bæverfjord Rye

Inner Gammelsetra har ei støtteforeining kalla Grøvudalslaget, som til dømes arrangerer den årlege Grøvuhelga og veddugnadar vår og høst, og elles stør opp om drifta på alle mulege måtar.

2016-08-03 09:15:31-Eli Bæverfjord Rye

Kontakter

SETERTELEFON

Tlf. 45420140 

KONTAKTPERSONER

Oda Svisdal
Tlf. 917 57 376

Eli Bæverfjord Rye
Tlf. 952 36 889

Facebook
Inner gammelsetra 

Epost
post@innergammelsetra.no

Kart
Link til gulesider.no

AtiCon Data DA