Nyheter

Grøvuhelga arrangeres tradisjonen tru også i år, nærare bestemt 21. - 23. juli 2016. Alle arrangement er gratis, og alle er velkomne!

2017-01-29 21:39:57-Eli Bæverfjord Rye

Inner Gammelsetra har ei støtteforeining kalla Grøvudalslaget, som til dømes arrangerer den årlege Grøvuhelga og veddugnadar vår og høst, og elles stør opp om drifta på alle mulege måtar.

2016-08-03 09:15:31-Eli Bæverfjord Rye

Grøvuhelga arrangeres tradisjonen tru også i år, nærare bestemt 22.-23. juli 2016. Alle arrangement er gratis, og alle er velkomne!

2016-02-28 22:28:34-Eli Bæverfjord Rye

2015-07-10 11:47:23-Eli Bæverfjord Rye

I 2015 blir kurset holdt i uke 29, fra søndag 12. til lørdag 18. juli.

2015-05-08 07:21:14-Audun Svisdal

[ 1 2 3 4 ] Neste ->

Nyheter

Grøvuhelga arrangeres tradisjonen tru også i år, nærare bestemt 21. - 23. juli 2016. Alle arrangement er gratis, og alle er velkomne!

2017-01-29 21:39:57-Eli Bæverfjord Rye

Inner Gammelsetra har ei støtteforeining kalla Grøvudalslaget, som til dømes arrangerer den årlege Grøvuhelga og veddugnadar vår og høst, og elles stør opp om drifta på alle mulege måtar.

2016-08-03 09:15:31-Eli Bæverfjord Rye

Grøvuhelga arrangeres tradisjonen tru også i år, nærare bestemt 22.-23. juli 2016. Alle arrangement er gratis, og alle er velkomne!

2016-02-28 22:28:34-Eli Bæverfjord Rye

Kontakter

SETERTELEFON

Tlf. 45420140 

KONTAKTPERSONER

Mari Søbstad Amundsen
Tlf. 920 59 571

Eli Bæverfjord Rye
Tlf. 952 36 889

Facebook
Inner gammelsetra 

Epost
post@innergammelsetra.no

Kart
Link til gulesider.no

AtiCon Data DA