Nyheter
Har du lyst til å støtte opp om seterdrifta vår? 

Inner Gammelsetra har ei støtteforeining kalla Grøvudalslaget, som til dømes arrangerer den årlege Grøvuhelga og veddugnadar vår og høst, og elles stør opp om drifta på alle mulege måtar.


Du kan bli medlem ved å betale kontigent til Grøvudalslagets kontonummer 4035 38 41868, kontigenten er 250 kr for enkeltmedlemmer eller 400 kr for heile familien.

Dette er kjærkomen bistand til setra vår, så ikkje nøl med å bli medlem!

Årsmøte i Grøvudalslaget blir avheldt i løpet av Grøvuhelga kvar sommar — der er alle velkomne!

2016-08-03 09:15:31-Eli Bæverfjord Rye

< Tilbake

Nyheter

Kjære vener! Det er folk å finne på setra frå laurdag 1. juli, medan kyrne tek turen til fjells på måndag 3. juli. Vi gler oss veldig til ny setersesong! Velkomen!

2017-06-28 20:58:57-Eli Bæverfjord Rye

Grøvuhelga arrangeres tradisjonen tru også i år, nærare bestemt 21. - 23. juli 2016. Alle arrangement er gratis, og alle er velkomne!

2017-01-29 21:39:57-Eli Bæverfjord Rye

Inner Gammelsetra har ei støtteforeining kalla Grøvudalslaget, som til dømes arrangerer den årlege Grøvuhelga og veddugnadar vår og høst, og elles stør opp om drifta på alle mulege måtar.

2016-08-03 09:15:31-Eli Bæverfjord Rye

Kontakter

SETERTELEFON

Tlf. 45420140 

KONTAKTPERSONER

Oda Svisdal
Tlf. 917 57 376

Eli Bæverfjord Rye
Tlf. 952 36 889

Facebook
Inner gammelsetra 

Epost
post@innergammelsetra.no

Kart
Link til gulesider.no

AtiCon Data DA