Setra

Setra

Gammelsetra er ei setergrend bestående av tre setre, Heimer, Midter og Inner Gammelsetra som tilhører henholdsvis Oppigard på Gravem, Lykkja og Nestu i Svisdalen. På Heimer Gammelsetra har eieren startet restaureringsarbeid, og det er planer om at drifta blir tatt opp igjen når setra er ferdig restaurert.

Åpningstider

Setra drives for fullt i sommerperioden, så her vil det være mulig å treffe hyggelige folk som tar i mot deg fra tidlig på morgenen til sent på kvelden.

Kom innom for en kopp kaffe og en vaffelplate med deilig tjukk seterrømme og syltetøy på, eller ta med deg hele familien og spis rømmegraut med spekemat på setra! Vi selger brunost (mysost), gubbost, rømme og melk til enhver tid. Vi prøver også å ha setersmør til salgs så ofte som mulig. 

Budeier og budører

Driverne av Inner Gammelsetra i Grøvudalen er ungdommer i alderen 15-30 år. Dette er noe av det som er så fantastisk spesielt med setra vår! Det er alltid minst tre-fire budeier/budører på setra samtidig, og hver person er på setra i alt fra én til seks uker. 

Det er mange som på frivillig basis støtter opp om seterdrifta på forskjellig vis. Det arrangeres veddugnader vår og høst, gjerder og steinutgarder må stelles og hus skal holdes ved like. Dersom du ønsker å bidra i dette arbeidet, så ta kontakt, her er det plass til alle!

Historie

Historien om seterdrifta på Gammelsetra i Grøvudalen er som historien om kjerringa mot strømmen. Da kraftutbyggerne på 70- tallet ville legge Grøvudalen under vann var det mange som engasjerte seg for å hindre at dette skulle skje. Grøvudalen har vært brukt til setring gjennom mange hundre år, men tidlig på 70-tallet var det bare èn seter som fortsatt var i aktiv drift.

Som et ledd i motstanden mot utbygging var det viktig å fortsette seterdrifta. For å ta vare på kunnskapen og kulturen ble det første seterkurset holdt i 1972, og da drifta ved Heimer Gammelsetra ble lagt ned i 1973 overtok noen av de som hadde deltatt på dette kurset drifta av setra. Studenter som dro til fjells med leid buskap og leid seter var noe helt nytt, og noe som de fleste så på som romantisk svermeri. Drivere og buskap har skiftet mange ganger siden da, men seterdrift pågår fortsatt på samme måten - 2014 var det 40. året !

I 1996 ble drifta flyttet til Inner Gammelsetra som da ikke hadde vært i drift siden 30-tallet. Hus er restaurert og "nygamle" hus er bygd, og nå har seterdriftslaget til disposisjon et seteranlegg som det ikke fins maken til i hele kongeriket! For dette arbeidet fikk Sunndal seterdriftslag "Finseprisen" i 2000. Stiftelsen Gammelsetra som ble etablert i 2005 har det formelle ansvaret for seterdrifta.

Dyra

På setra har vi kyr, kalver og høner. Noen år har vi også kattunger og hest. Jerv, moskus, bjørn og ulv finnes også i området, men disse er heldigvis sjeldne gjester på setra.

Setertunet

setertunet

Nyheter

Kjære vener! Det er folk å finne på setra frå laurdag 1. juli, medan kyrne tek turen til fjells på måndag 3. juli. Vi gler oss veldig til ny setersesong! Velkomen!

2017-06-28 20:58:57-Eli Bæverfjord Rye

Grøvuhelga arrangeres tradisjonen tru også i år, nærare bestemt 21. - 23. juli 2016. Alle arrangement er gratis, og alle er velkomne!

2017-01-29 21:39:57-Eli Bæverfjord Rye

Inner Gammelsetra har ei støtteforeining kalla Grøvudalslaget, som til dømes arrangerer den årlege Grøvuhelga og veddugnadar vår og høst, og elles stør opp om drifta på alle mulege måtar.

2016-08-03 09:15:31-Eli Bæverfjord Rye

Kontakter

SETERTELEFON

Tlf. 45420140 

KONTAKTPERSONER

Oda Svisdal
Tlf. 917 57 376

Eli Bæverfjord Rye
Tlf. 952 36 889

Facebook
Inner gammelsetra 

Epost
post@innergammelsetra.no

Kart
Link til gulesider.no

AtiCon Data DA